Ingengo y'imali 2019/2020 irakoreshwa ku buryo bushimishije

Inama y'Inama Njyanama idasanzwe y'Akarere ka Ngororero yateranye iyobowe na Vice Presidente wayo Madame Harelimana Marguerite. Yasuzumye ingingo z'ingenzi zikurikira:
1.Aho ikoreshwa ry'ingengo  y'imali ya 2019/2020  rigeze.
2.Ingengoy'imari ivuguruye ya 2019/2020
3.Kwemeza ubutaka bw'ahazimurwa abantu ku bw'inyungu rusange
4.gahunda y'ibiruhuko by'umwaka by'abagize KKomite Nyobozi y'Akarere.
Ku bijyanye n'ingingo ya 3 hafashwe umwanzuro ko ibyangombwa bikosoye ku baturage bafite ubutaka buzafatwaho igice mw'iyubakwa ry'amashuli mu mwaka wa 2020/2021 bigomba kuba  byabonetse bitarenze 31/07/2020. Inama yasanze ingengo y'imali irimo gukoreshwa ku buryo bushimishije.